Advokátní kancelář

s lidským přístupem

Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na občanské, korporátní a trestní právo a právo ochrany osobních údajů.

Kancelář s lidským přístupem

Kdo jsme?

Jsme malá advokátní kancelář zakládající si na osobním přístupu ke každému klientovi. Váš osobní příběh je pro nás důležitý. Společně pak nalezneme racionální řešení Vašeho problému.

Spolehlivé a rychlé řešení

Proč s námi spolupracovat?

Rádi bychom na Ostravsko přinesli kousek advokacie z velkých měst. Celý region se za posledních několik let ohromně zvedá, a to nejen ekonomicky. My bychom k tomuto růstu rádi přispěli tím, co umíme nejlépe. Právničinou s lidským přístupem.

Obraťte se na nás

Kde jsme Vám schopni pomoci?

Občanské
právo

 • Kupní, darovací a nájemní smlouvy
 • Úschovy peněz a listin
 • Dědické právo
 • Náhrada škody a nemajetkové újmy
 • Vymáhání pohledávek
 • Zastupování před soudy a jinými orgány veřejné moci

Korporátní
právo

 • Asistence v procesu založení obchodní korporace
 • Úpravy zakladatelských dokumentů a vnitřních směrnic
 • Změny korporátní struktury
 • Převody obchodních podílů
 • Příprava podkladů pro jednání orgánů obchodní korporace
 • Zrušení a likvidace obchodní korporace

Trestní
právo

 • Právní pomoc při podání vysvětlení
 • Obhajoba ve všech fázích trestního řízení
 • Sjednání dohody o vině a trestu či narovnání
 • Zastupování poškozeného

Právo
ochrany osobních údajů

 • Audit dodržování povinností dle GDPR
 • Revize vnitřní dokumentace obchodních korporací
 • Tvorba smluvní a vnitřní dokumentace ve vztahu k ochraně osobních údajů
 • Zastupování před Úřadem pro ochranu osobních údajů

Stavební
právo

 • Tvorba a revize smluvní dokumentace
 • Vady díla
 • Právní poradenství v oblasti územních a povolovacích řízeních

Spotřebitelské
právo

 • Ochrana spotřebitele
 • Revize smluvní dokumentace mezi podnikatelem a spotřebitelem
 • Zastupování v řízeních před Finančním arbitrem
 • Posouzení platnosti spotřebitelských smluv

Občanské
právo

 • Kupní, darovací a nájemní smlouvy
 • Úschovy peněz a listin
 • Dědické právo
 • Náhrada škody a nemajetkové újmy
 • Vymáhání pohledávek
 • Zastupování před soudy a jinými orgány veřejné moci

Korporátní
právo

 • Asistence v procesu založení obchodní korporace
 • Úpravy zakladatelských dokumentů a vnitřních směrnic
 • Změny korporátní struktury
 • Převody obchodních podílů
 • Příprava podkladů pro jednání orgánů obchodní korporace
 • Zrušení a likvidace obchodní korporace

Trestní
právo

 • Právní pomoc při podání vysvětlení
 • Obhajoba ve všech fázích trestního řízení
 • Sjednání dohody o vině a trestu či narovnání
 • Zastupování poškozeného

Právo
ochrany osobních údajů

 • Audit dodržování povinností dle GDPR
 • Revize vnitřní dokumentace obchodních korporací
 • Tvorba smluvní a vnitřní dokumentace ve vztahu k ochraně osobních údajů
 • Zastupování před Úřadem pro ochranu osobních údajů

Stavební
právo

 • Tvorba a revize smluvní dokumentace
 • Vady díla
 • Právní poradenství v oblasti územních a povolovacích řízeních

Spotřebitelské
právo

 • Ochrana spotřebitele
 • Revize smluvní dokumentace mezi podnikatelem a spotřebitelem
 • Zastupování v řízeních před Finančním arbitrem
 • Posouzení platnosti spotřebitelských smluv

Porozumění

Budeme Vám naslouchat. Nejste pro nás jen další klientský spis.

Lidský přístup

Vaše záležitosti jsou pro nás důležité. Každý klient je pro nás speciální a tomu odpovídá i náš přístup.

Efektivita

Ne každá složitá situace má vhodné řešení. Vždy však budeme dbát o to, aby námi navržené a prosazované řešení bylo pro Vás co nejvýhodnější.

Táhneme za jeden provaz

Kdo se o Vás postará?

Mgr. Pavel Malatinský

Advokát

Pavel je advokát. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, následně v Brně absolvoval také celou koncipientskou praxi. Její větší část pak Pavel strávil v kanceláři SEDLAKOVA LEGAL, kde se převážně zabýval občanským a obchodním právem, spornou agendou a v neposlední řadě také ochranou osobních údajů.

Po složení advokátní zkoušky se rozhodl založit advokátní kancelář, která bude naplňovat jeho představy o moderním poskytování právních služeb.

Jsme tu pro Vás

Kontaktujte nás

Potvrďte prosím, že jste si přečetl(a) a porozuměl(a) všem zásadám ochrany osobních údajů a se všemi prohlášeními souhlasíte.