Advokátní kancelář

s lidským přístupem

Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na občanské, korporátní a trestní právo a právo ochrany osobních údajů.

Advokátní kancelář

s lidským přístupem

Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na občanské, korporátní a trestní právo a právo ochrany osobních údajů.

Kancelář s lidským přístupem

Kdo jsme?

Jsme malá advokátní kancelář zakládající si na osobním přístupu ke každému klientovi. Váš osobní příběh je pro nás důležitý. Společně pak nalezneme vhodné a racionální řešení Vašeho problému.

Kancelář s lidským přístupem

Kdo jsme?

Jsme malá advokátní kancelář zakládající si na osobním přístupu ke každému klientovi. Váš osobní příběh je pro nás důležitý. Společně pak nalezneme vhodné a racionální řešení Vašeho problému.

Spolehlivé a rychlé řešení

Proč s námi spolupracovat?

Rádi bychom na Ostravsko přinesli kousek advokacie z velkých měst. Celý region se za posledních několik let ohromně zvedá, a to nejen ekonomicky. My bychom k tomuto růstu rádi přispěli tím, co umíme nejlépe. Právničinou přizpůsobenou potřebám klienta.

Obraťte se na nás

Kde jsme Vám schopni pomoci?

Občanské
právo

 • Kupní, darovací a nájemní smlouvy
 • Úschovy peněz a listin
 • Dědické právo
 • Náhrada škody a nemajetkové újmy
 • Vymáhání pohledávek
 • Zastupování před soudy a jinými orgány veřejné moci

Korporátní
právo

 • Asistence v procesu založení obchodní korporace
 • Úpravy zakladatelských dokumentů a vnitřních směrnic
 • Změny korporátní struktury
 • Převody obchodních podílů
 • Příprava podkladů pro jednání orgánů obchodní korporace
 • Zrušení a likvidace obchodní korporace

Trestní
právo

 • Právní pomoc při podání vysvětlení
 • Obhajoba ve všech fázích trestního řízení
 • Sjednání dohody o vině a trestu či narovnání
 • Zastupování poškozeného

Právo
ochrany osobních údajů

 • Audit dodržování povinností dle GDPR
 • Revize vnitřní dokumentace obchodních korporací
 • Tvorba smluvní a vnitřní dokumentace ve vztahu k ochraně osobních údajů
 • Zastupování před Úřadem pro ochranu osobních údajů

Stavební
právo

 • Tvorba a revize smluvní dokumentace
 • Vady díla
 • Právní poradenství v oblasti územních a povolovacích řízeních

Spotřebitelské
právo

 • Ochrana spotřebitele
 • Revize smluvní dokumentace mezi podnikatelem a spotřebitelem
 • Zastupování v řízeních před Finančním arbitrem
 • Posouzení platnosti spotřebitelských smluv

Občanské
právo

 • Kupní, darovací a nájemní smlouvy
 • Úschovy peněz a listin
 • Dědické právo
 • Náhrada škody a nemajetkové újmy
 • Vymáhání pohledávek
 • Zastupování před soudy a jinými orgány veřejné moci

Korporátní
právo

 • Asistence v procesu založení obchodní korporace
 • Úpravy zakladatelských dokumentů a vnitřních směrnic
 • Změny korporátní struktury
 • Převody obchodních podílů
 • Příprava podkladů pro jednání orgánů obchodní korporace
 • Zrušení a likvidace obchodní korporace

Trestní
právo

 • Právní pomoc při podání vysvětlení
 • Obhajoba ve všech fázích trestního řízení
 • Sjednání dohody o vině a trestu či narovnání
 • Zastupování poškozeného

Právo
ochrany osobních údajů

 • Audit dodržování povinností dle GDPR
 • Revize vnitřní dokumentace obchodních korporací
 • Tvorba smluvní a vnitřní dokumentace ve vztahu k ochraně osobních údajů
 • Zastupování před Úřadem pro ochranu osobních údajů

Stavební
právo

 • Tvorba a revize smluvní dokumentace
 • Vady díla
 • Právní poradenství v oblasti územních a povolovacích řízeních

Spotřebitelské
právo

 • Ochrana spotřebitele
 • Revize smluvní dokumentace mezi podnikatelem a spotřebitelem
 • Zastupování v řízeních před Finančním arbitrem
 • Posouzení platnosti spotřebitelských smluv

Porozumění

Budeme Vám naslouchat. Nejste pro nás jen další klientský spis.

Lidský přístup

Vaše záležitosti jsou pro nás důležité. Každý klient je pro nás speciální a tomu odpovídá i náš přístup.

Efektivita

Ne každá složitá situace má ideální řešení. Vždy však budeme dbát o to, aby námi navržené a prosazované řešení bylo pro Vás co nejvýhodnější.

Táhneme za jeden provaz

Kdo se o Vás postará?

Mgr. Pavel Malatinský

Advokát

Pavel je advokát. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, následně v Brně absolvoval také celou koncipientskou praxi. Její větší část pak Pavel strávil v kanceláři SEDLAKOVA LEGAL, kde se převážně zabýval občanským a obchodním právem, spornou agendou a v neposlední řadě také ochranou osobních údajů.

Po složení advokátní zkoušky se rozhodl založit advokátní kancelář, která bude naplňovat jeho představy o moderním poskytování právních služeb.

Jsme tu pro Vás

Kontaktujte nás

Potvrďte prosím, že jste si přečetl(a) a porozuměl(a) všem zásadám ochrany osobních údajů a se všemi prohlášeními souhlasíte.

Dle zákona o ochraně spotřebitele máme povinnost Vás jako spotřebitele informovat o subjektech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Dle výše uvedeného zákona je tímto subjektem Česká advokátní komora, se sídlem Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, cak.cz/ email: epodatelna@cak.cz, a to ve sporech mezi advokátem a spotřebitelem vyplývajících ze smlouvy o poskytování právních služeb.